มอบค่าจัดการศพให้ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

นายสาย โกศล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้ นายประชุม เมฆฉาย คู่สมรสของ นางเตือนตา เมฆฉาย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 063675
สังกัด บำนาญ สพป.สท. เขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ด้วยเหตุ ปอดอักเสบติดเชื้อ

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_5129

มอบค่าจัดการศพสมาชิก_6555