มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.28 น.
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
ของนายปรีชา กำมะหยี่ จำนวน 200,000 บาท

S__46931974