มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงาน สกสค. มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นางสาวพุทธรักษา  จันทร์แก้ว  ซึ่งเป็นบุตรของ นางอัมพร  จันทร์แก้ว  สมาชิก ช.พ.ค.
เลขประจำตัว 383470  สังกัด กรมการพลศึกษา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ด้วยเหตุ มะเร็งเต้านม

37336