มอบของที่ระลึกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 2 ตุลาคม 2560
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ท่านรองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
มอบของที่ระลึกให้กับ ท่านมรกต กลัดสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอุดรธานี

S__45572101

S__45572102

S__45572103