ภารกิจ ผอ. สกสค.จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 1-9 มิ.ย. 60)

วันที่ 2 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 น
ร่วมการประชุม ผอ. สกสค.จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับนโยบายเร่งด่วน การแก้ปัญหาหนี้วิกฤตของครู
และการติดตามหนี้ค้างชำระ ตลอดจนข้อมูลสมาชิก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ไร่หญ้ารีสอร์ท อุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

7524 S__6078470 S__6078471

S__6078472 S__6078637 S__6078638 S__6078639

วันที่ 6 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. 
ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมจิตลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

S__6283294     294196

188718      S__6193174
S__6193239      S__6193175

วันที่ 7 มิถุนายน 2560  เวลา 17.00 น. 
เป็นผู้นำทีม พนงจนท. สกสค.จังหวัดสุโขทัย ออกกำลังเพื่อสุขภาพ ณ สวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

56166 56168 56176 56171 56177 388246S__11624551S__244944556173