ภารกิจการให้บริการทำแบบระบุ ช.พ.ค. นอกสถานที่

1.รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2.รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 3.รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 4.รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 5.รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 6.รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 166145 166146 166147 S__107077635 S__107077636 S__107077637 S__107134978
 เสร็จสิ้นภารกิจการให้บริการ ทำแบบระบุ ฯ ช.พ.ค. มีคุณครูให้การตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ประกอบด้วย
                  1.จุดที่ 1  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย วันที่ 23 ม.ค. 2562
                  2.จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ วันที่ 24 ม.ค. 2562
                  3.จุดที่ 3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ วันที่ 25 ม.ค. 2562
                  4.จุดที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าชุม ฯ วันที่ 28 ม.ค. 2562
                  5.จุดที่ 5 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร วันที่ 29 ม.ค.2562
                  6.จุดที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) วันที่ 30 ม.ค. 2562