พิธีเปิด Kick off โครงการ “คืนโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง” (ครูหนี้วิกฤต)

การประชุม Kick off โครงการ “คืนโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สู่วิถีพอเพียง” (ครูหนี้วิกฤต)  ณ หอประชุมคุรุสภา
ในวันที่ 12 ม.ค. 60 โดย ดร.พิษณุ ตุลสุข. รองปลัดศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการฯ สกสค. ประธานเปิดโครงการ

และมี ทนายวันชัย  สอนศิริ  ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้แก่ครูหนี้วิกฤตฯ

นายสุชิน  เยโท้  ผอ.สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย
S__3612696 147957 147884147851 147848  147849 40597 40596  201541 217224 217231