ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (13/7/2561)

ถวายพระพร (13761)_๑๘๐๗๑๓_0044 ถวายพระพร (13761)_๑๘๐๗๑๓_0040_0 ถวายพระพร (13761)_๑๘๐๗๑๓_0042 ถวายพระพร (13761)_๑๘๐๗๑๓_0039 ถวายพระพร (13761)_๑๘๐๗๑๓_0036 ถวายพระพร (13761)_๑๘๐๗๑๓_0038 ถวายพระพร (13761)_๑๘๐๗๑๓_0037