ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย วางหรีดเคารพศพมารดาท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน

วันที่ 31 ม.ค. 2560  เวลา 10.30 น.  นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย
และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุโขทัย และอาจารย์ประยงค์ สัพทเสวี ได้นำพวงหรีด
ไปเคารพศพมารดา ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน
S__1548291 S__1548294 S__1548295