ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วมงาน “สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ สกสค.”

วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์
ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าหอพัก สกสค. โดย ดร.พิษณุ ตุลสุข  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.
ทั่วประเทศ มีความสุข ความเจริญ เดินทางขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

ทั้งนี้ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ  ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะที่ปรึกษาเลขาธิการ
ตัวแทน ผอ.สกสค.จังหวัด และผู้ที่จะเกษียนอายุราชการในปีนี้ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงาน

280231 280244 93817 S__5275710 S__5275712 S__5275713 S__5275714