ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย บรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปี อ.กงไกรลาศ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560  เวลา 14.00 น.
นายสุชิน  เยโท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัยได้รับเชิญจากสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.กงไกรลาศ ให้ไปบรรยายพิเศษให้ครูฯ อ.กงไกรลาศ ได้รับฟัง ในงานการประชุมสามัญประจำปี
อ.กงไกรลาศ  ณ โรงแรมพรเจริญรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

575172     575173

575175     575178

575246   575177   575168

575180     575245