ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัยได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูฯ อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 12 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 น. 
นายสุชิน เย้โท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย ไดรับเชิญจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาศรีสำโรง
ให้ไปบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอศรีสำโรง  ณ อาคารเอนก
ประสงค์ (หอประชุม) โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน

34304   34302   34288

34303   34283   34285

34286   34287   34300

34306   34298   34307