ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัยเข้าคาราวะผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

นายสุชิน  เยโท้  ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย เข้าคาราวะผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุโขทัย
(ภาพข่าว 16/12/59)

IMG_7581

IMG_7582

IMG_7580

IMG_7584