ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัยร่วมการประชุมฯ ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5-7 มกราคม 2560
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ร่วม ‘การประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ’ ณ จังหวัดเชียงราย

G289 ประชุมผอ. สกสค. ภาคเหนือ

1483403

35550

S__13901852

S__13885461