ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัยร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเมืองสุโขทัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น.
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเมือง
และให้ความรู้ เกี่ยวกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย  ณ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ตำบลธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

S__23855107    S__23855108

S__23855109