ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัยร่วมประชุมกับชมรมข้าราชการบำนาญฯ อ.เมือง