ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัยมอบของที่ระลึกเป็นน้ำใจตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน

14 ก.ย. 2560  เวลา 10.30 น.
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย มอบของที่ระลึกเป็นน้ำใจตอบแทน
นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

10457 10458 10459 10460 10461 10462