ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 17/2560

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 17/2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
http://www.moe.go.th/websm/2017/dec/642.html

153929

153928

153927

153926

153925

153924

153923

153922