ประมวลภาพ การฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู หลักสูตร “การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์”

การฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู หลักสูตร “การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์” วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
IMG_5232IMG_4936IMG_5038IMG_5223IMG_4895IMG_5217IMG_5097IMG_5007IMG_4971IMG_4954IMG_4933IMG_4899