ประมวลภาพข่าว สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย (11-20 ก.ค. 60)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
…ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวถึงจันทร์ …
นายเจริญ ถึงจันทร์ (บิดาของ นายอนุรักษ์ ถึงจันทร์ พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดสุโขทัย)
สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 748114 สังกัด สพป.สท. เขต 1 อำเภอเมือง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2560 ด้วยเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่
10-15 กรกฎาคม 2560  และทำการฌาปนกิจศพในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ วัดยางเอน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

71112    71227

S__7757842   71228

S__18104322    S__18120706

S__17416194   S__17416195    S__17416197

S__18104322   S__18120707

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.56 น.
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ให้คำปรึกษาการระบุผู้มีสิทธิ์รับเงิน ช.พ.ค.
ให้แก่ นายคณิต ดวงคำ

41964    41965

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  เวลา 11.23 น.
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาท นายไพโรจน์ เอี่ยมสะอาด สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 38351 สังกัดบำนาญ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
อำเภอสวรรคโลก

78746    78747


วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

42385    42387

42388    42389

S__7856133   S__7856134

S__7856132   42386

 42390   42391

42392   42393

42394   42396

42395   116207

116208

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย บรรยายภารกิจของ สกสค. ให้ครูอำเภอเมือง
ในการประชุมสามัญประจำปีกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำยม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

4793

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2560 เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกหนี้วิกฤติ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

43075    43076

43077    43078

43079

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องให้บริการสมาชิก (จัดห้องใหม่)

S__20865026    S__20865027

S__20865028    85410

85411    85412

85413    85414

85415   85409