ประมวลภาพข่าว สกสค. (20-27 เม.ย. 60)

27 เมษายน 2560
issue249 สกสค.บริการสมาชิก1    issue249 สกสค.บริการสมาชิก2

26 เมษายน 2560
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2560
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
http://www.moe.go.th/websm/2017/apr/210.html
WU6A4645

26 เมษายน 2560
G155 คณะแผนก่อการร้าย

24 เมษายน 2560 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสัมมนา “กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น
ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0” วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้อง Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์
เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริจและคอรัปชั่นแห่งชาติ
S__40648717    S__40648717-1

21 เมษายน 2560
S__5586946

20 เมษายน 2560
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝัน
การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ที่มาเข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จ.สงขลา 

http://www.moe.go.th/websm/2017/apr/198.html
20460-2