ประมวลภาพข่าวจาก สกสค. (24 – 25 ก.ค. 59)

GR1OADlkJR_1469506982 3oTCiVGzkt_1469506982

zqnhp5lkSM_1469506982 xyIo5XZrCG_1469506982

AwO7iLfPD9_1469506982

ข่าว สกสค. (ฉบับที่ 209-210)

FAmtpwAu8i_1469508427 uGuAefvyp7_1469508415