ประมวลภาพข่าว/กิจกรรม สกสค. (19-26 ก.ค. 60)

ข่าว สกสค. ฉบับที่ 262, 263, 265
87289     87290

87293      87294

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
19-07-60-87295

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
22-07-60-87287

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
26-07-60-87288

87291      87292