ประมวลภาพข่าว/กิจกรรม สกสค. ส่วนกลาง (7-19 ก.ค. 60)

85669     ห้องสื่อนวัตกรรม สังขละ

ขุนอิน     85668

85667     G178 อนุมัติแล้ว

การประชุมคณะอนุกรรมการ     G179 รัฐสภา