ประมวลภาพกิจกรรม สกสค. (15-16 ก.ย. 59)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
ประชุมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ประชุมเลือกยาและเวชภัณฑ์ ประชุมวิจัย

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. ครั้งที่ 12 อบรม KTB Slide2