ประมวลภาพกิจกรรม สกสค. (12 – 14 ก.ย. 59)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559
กลั่นกรองงานวิจัย

temp

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559
ประชุมติดตามงบประมาณ ไตรมาส 1-3

วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
 บันทึกลงนามลดหนี้ข้าราชการครู

ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ส.

ประชุมวารสาร ครั้งที่ 1-59

180943