ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย (ประธานผู้ประสานงาน) รับศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.15 น.  ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการสุโขทัย เข้ารายงานตัว ต่อ
นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องผู้ว่าฯ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
รับ ศธจ_0.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0165    รับ ศธจ_0.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0164

รับ ศธจ_0.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0163    รับ ศธจ_0.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0161

32128     32131

เวลา 08.30 น. สักการะพระแม่ย่า ณ ศาลพระแม่ย่า ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0140   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0136   รับ ศธจ_0.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0166

รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0100   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0132   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0131

   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0127รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0128   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0115รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0121
รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0126   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0120

รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0109   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0107

เวลา 09.19 น. สักการะพ่อขุนรามคำแหง ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่า (มรดกโลก)
รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0091     รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0097     รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0089

รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0081     รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0074

รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0070     รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0075     รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0099
รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0057     รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0058

เวลา 09.30 น. สักการะพ่อศาลหลักเมือง ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่า (มรดกโลก)
รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0054     รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0052

รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0048   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0046   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0040

รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0039   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0038   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0021

รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0017   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0013   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0015

รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0019   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0034

เวลา 11.00 น. ร่วมพบปะสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สถาบันการพล วิทยาเขตสุโขทัย
32233      รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0001
รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0003   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0005   รับ ศธจ.(ห.1660)_๑๗๐๖๐๕_0004