ประชุมผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ

นายอนุรักษ์  ถึงจันทร์  เจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ได้รับมอบหมายจากนายสุชิน  เยโท้
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ให้เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด
16 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับนโยบายจากธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ในวันที่ 17 มีนาคม 2560  ณ จังหวัดกำแพงเพชร

24122      24123

S__11329539      S__11329540

S__11329540       S__11329538

S__11329541