ประชุม “ชมรมข้าราชการบำนาญและคู่สมรสอำเภอเมืองสุโขทัย”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. 
ชมรมข้าราชการบำนาญและคู่สมรสอำเภอเมืองสุโขทัย ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือน
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวให้สมาชิกได้รับทราบ
และมีการอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนกรกฎาคม 2560 

87261 87262 87263 87264 87265 87266 87267 87268 87269 87270 87271 87272