ประชุมหารือกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

25 ม.ค. 60  ผอ.สกสค. จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมฯ  (ประชุมเพื่อชาติแก้ที่ครู)  ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
S__3776524
      S__3776526

26 ม.ค. 60  ประชุมวันที่สอง  ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ประธานสหกรณ์นำร่องแก้ปัญหาครูที่มีหนี้วิกฤติ เตรียมขึ้นเวทีใหญ่ประชุมรวมทั้งประเทศในวันที่ 27 ม.ค. 60
S__3801101      S__3801103

S__3801104

27 ม.ค. 60  ประชุมหารือกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ณ ห้องประชุมภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ทั่วประเทศ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

S__3817737
รองเลขา กับประธานสหกรณ์ร่วมแถลงแนวทาง

S__3817563     S__3833899

S__3817562     S__3833898