ประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. 16 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. 16 จังหวัดภาคเหนือ
ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
20882873_786672534838603_90105049083339954_n (1) 20840864_786672701505253_5649386106738967086_n 20841990_786672628171927_4184637208115493721_n 20882224_786672944838562_56703178962466631_n 20883007_786672564838600_3878810060446263265_n