การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2561 (ภาคเหนือ)

วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2561 (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

S__11550811

timeline_20180210_161449

timeline_20180210_161450

timeline_20180210_161453

S__14876703

S__14876704

S__4170014

S__14925835

S__20488271

S__20488272