ประชุมชมรมข้าราชการครูบำนาญ อ.เมือง

วันที่ 29 มกราคม 2561
ชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่มสมรส อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย ประชุมฯ ประจำเดือน ณ ห้องประชุม สพม.เขต 38 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสมชาย หรั่งหมอยา เป็นประธานการประชุมฯ และได้เชิญ ผอ.สกสค.เข้าร่วมประชุม/ให้ความรู้แก่สมาชิกฯ ในครั้งนี้ด้วย

95028

95069

95070

95071

95072

95073

95018

95019

95020

95021

95022

95023

95024

95026

95027