ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสาย โกศล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
เป็นประธานในการประชุมฯ

ประชุมคณะกรรมการ236_426 ประชุมคณะกรรมการ236_1338

ประชุมคณะกรรมการ236_4771 ประชุมคณะกรรมการ236_7764