ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 6/2560)

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00 น. 
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ประธานการประชุมคณะกรรมการ
สกสค. จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 6/2560) ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมีผู้เข้าประชุมฯ จำนวน 17 ท่าน

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0017   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0023

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0006   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0024

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0007    ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0008

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0022   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0027

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0009   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0010

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0016   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0012

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0014   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0015

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0020   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0021

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0019   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0028

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0025   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0026

ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0029   ประชุม 660(26660)_๑๗๐๖๒๖_0018