ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด (25 เม.ย. 60)

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 4/2560) โดย นายสุชิน เยโท้
ผอ.สกสค.จังหวัด เป็นประธาน (วันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย)

18118960_1355613224517599_448270956942517466_n    18058220_1355613297850925_5169912351974744167_n

18058083_1355613397850915_2261723419509847254_n    18118506_1355613567850898_3131955882133340027_n

18118553_1355613274517594_4445898711442604045_n    18118757_1355613164517605_249137154685953565_n

18118943_1355613481184240_7330919801855502690_n    18157625_1355613601184228_7345573938514005337_n

18157716_1355613697850885_7004099658479754471_n   18119470_1355613457850909_4807980475340340959_n

18157685_1355613134517608_8217368804626307147_n   18056931_1355613727850882_3867625680783787289_n