ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 1/2560)

10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.00 น.  ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 1/2560)
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  โดยมี นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานการประชุม  ในการประชุมครั้งนี้ มี นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุโขทัย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
Cash flow  โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 19 คน

ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0029 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0028 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0027 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0024 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0022  ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0002 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0001ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0019 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0018  ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0020 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0020 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0015 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0014 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0009 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0006 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0011 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0012 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0007 ประชุมฯ (100260)_๑๗๐๒๑๐_0024