ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

วันที่ 30 สิงหาคม 2559  เวลา 10.00 น.  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
โดยมี นายสาย  โกศล  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด เป็นประธานในการประชุม
มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน และที่ปรึกษากฎหมาย อีก 2 ท่าน เข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้ด้วย

109174 109176 109177 109178 109179 109180