ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้มีประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด
ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย

ประชุม 28759_378

ประชุม 28759_2054

ประชุม 28759_6107

ประชุม 28759_70

ประชุม 28759_7166

ประชุม 28759_897

ประชุม 28759_9552