ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.
นายสุชิน เยโท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ มีการประชุมฯ และเห็นชอบ อนุมัติครูดีจังหวัดสุโขทัย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณวันครู 16 ม.ค. 61 นี้

S__63741956

S__63741957

S__63741958