ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2560

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2560 สัญจรนอกสถานที่
ณ ร้านอาหารป่าทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

S__59088900

S__59088901

S__59088902

S__59088904

S__59088905

S__59088906