ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด 6 จังหวัดภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 
นายสุชิน เยโท้ ผอ.สกสค.จังหวัดสุโขทัย และคณะฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ
จัดสวัสดิการจังหวัด 6 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

183577   21197

21198   67274

67275   183575

19740  183515  36630

21248   21252

S__6971421   S__6971420

21249     67277

67276     67278

183519     21167

183845   183518

183517   S__6971419