ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 30 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น.
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดสุโขทัย
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย

115379    S__12697610

S__12697611    S__12697612

S__12697613    S__12697614

S__12697615    S__12697616
S__12697617