ประชุมคณะกรรมการข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อำเภอเมือง

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.  ชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ประชุมคณะกรรมการฯ  ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
18118944_1358534030892185_8384408881489757164_n     18118472_1358534277558827_858110841755057734_n

18118680_1358534337558821_2733953847086490365_n    18119527_1358534200892168_7971349354415965200_n

18156850_1358534060892182_6780192658767039844_n    18157648_1358534380892150_1918527218760883241_n

18157813_1358534154225506_796363643548163984_n