ประชุมคณะกรมการ สกสค. จังหวัด (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559)

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559  เวลา 10.00 .
ณ ห้องประชุม ครัวพิกกี้ ถนนบายพาส ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

153063 153073  ประชุมฯ 251159_2345 ประชุมฯ 251159_2490 ประชุมฯ 251159_3709 ประชุมฯ 251159_3058     ประชุมฯ 251159_9324ประชุมฯ 251159_6205 ประชุมฯ 251159_2593ประชุมฯ 251159_4742ประชุมฯ 251159_67ประชุมฯ 251159_2587