ประชุมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุโขทัย (27 พ.ค. 59)

48990 48995 49003 48990

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 ชมรมข้าราชการครูบำนาญได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนขึ้น
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
นายสาย โกศล  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
ได้เข้าร่วมการประชุมและแจ้งเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การจำหน่ายสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีค้างชำระเกิน 3 งวด
2. การปฏิรูปการศึกษา
3. นโยบายรัฐบาล เรื่อง การนำเงิน ชคบ. มารวมกับเงินบำนาญ