ประชุมชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอศรีสัชนาลัย

ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ อำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดการประชุม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 น.   โดยมี นายสาย  โกศล  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ได้เข้าร่วม
การประชุมฯ  และได้ให้ความรู้ด้านสวัสดิการและสวัดิภาพ งาน ช.พ.ค., ช.พ.ส.  ณ ห้องประชุม
หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

102867