ประชาสัมพันธ์ ‘พิธีรดน้ำดำหัวครูผู้เป็นปูชนียบุคคลของสุโขทัย’

นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชวนคุณครูและสมาชิก สกสค. ทุกท่าน
ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวครูผู้เป็นปูชนียบุคคลของสุโขทัย  ในวันที่ 20 เมษายน 2561  
ณ ที่ทำการ ศูนย์ดูแลครูฯ จังหวัดสุโขทัย (สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ) เริ่มงานตั้งแต่เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป  มีกิจกรรมกีฬาเปตอง ร้องเพลง รำวง ฯลฯ

banner  headline-whatsnew-20161109

fest004   fest002   fest001

AD96FAA3A2904932A5B8C55B7590F400 (1)203797
203798  5344033840174184439

   fest003   fest005   fest006