ประชาสัมพันธ์ กรณีหอพัก สกสค. เต็ม

โรงแรมและที่พักใกล้เคียงกับหอพัก สกสค. ที่สามารถติดต่อได้ กรณีหอพัก สกสค. เต็มนะครับ

1517797517078