ประชาสัมพันธ์ข่าว การมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มารับของเพิ่มเติมตามวันเวลาดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสุโขทัย ชั้นล่าง

S__21618695